Annina Mannila: Paluu

Annina Mannila: Paluu

Annina Mannila: Paluu

Moni päiväkirjaa kirjoittava on varmasti yllättynyt palatessaan vanhoihin muistiinpanoihinsa.
Mielikuvat tapahtumista ovat ajan kuluessa alkaneet elää omaa elämäänsä eivätkä enää vastaa
tuoreeltaan muistiin merkittyä.

Koemme muistimme ja minuutemme suhteellisen vakaiksi, mutta oikeastaan muistikuvat ovat
varsin hataralla pohjalla. Nykykäsityksen mukaan muistot koostetaan muistellessa aina uudelleen –
joka kerta vähän toisin kuin aiemmin. Ristiriitaista kyllä, mitä enemmän muistelemme, sitä
kauemmas ajaudumme alkuperäisestä muistosta.

Näyttelyni käsittelee muistin oikkuja erilaisille materiaaleille vedostettujen ja projisoitujen
valokuvien, videon ja installaation keinoin. Muisti näyttäytyy teoksissa häilyvänä: muistot katoavat,
muuttuvat ajan myötä, sekoittuvat toisiin muistoihin ja toisten ihmisten kertomuksiin siitä, mitä on
tapahtunut. Teosten materiaaleina on käytetty muun muassa vettä, lasia ja läpikuultavaa verhoa.
Teoskokonaisuus pohjaa kesäpaikassani yli kymmenen vuoden aikana ottamiini henkilökohtaisiin,
dokumentaarisiin valokuviin, mutta dokumentaarisuus ei suinkaan ankkuroi kuvia totuuteen
menneistä tapahtumista.

Irrallinen otos on kuin musteläiskätestin kuva, jolle annettu merkitys kertoo vähintään yhtä paljon
tulkitsijasta ja tulkintakontekstista kuin siitä, mitä menneisyydessä tapahtui. Valokuvan ottamista ja
tulkintaa ”muistona” ohjaavat myös valokuvallisen kerronnan konventiot, se miten tiettyjä tilanteita
tai aiheita on totuttu kuvaamaan.

Toiset muistot haihtuvat, vaikka kuinka yritämme pitää niistä kiinni, kun taas toiset palaavat
piinallisesti mieleen yhä uudestaan ja uudestaan. Muisti ei toimi tahtomme mukaan. Kirjailija John
Irvingin sanoin: ”Luulet, että sinulla on muisti, mutta muistilla on sinut.”

Lisätietoja

Tapahtuman tiedot
14.10.2023–31.10.2023
Poriginal galleria Eteläranta 6 28100 Pori
Poriginal galleria
WWW