Antti J. Lind: Merimetsot Satakunnassa | Porin taidemuseo

Antti J. Lind: Merimetsot Satakunnassa | Porin taidemuseo

Porin taidemuseon Chorus sinensis -näyttelyn linkittyvä puheohjelma tuo mukanaan uutta pohdittavaa taiteesta, eläimistä ja ihmisistä. Tilaisuudet järjestetään taidemuseon luentosalissa. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

Chorus sinensis on merimetsoille (Phalacrocorax carbo sinensis) omistettu audiovisuaalinen kuoroteos. Se on toteutettu vuosina 2019–2022 Selkämeren rannikolla merilintujen ja ihmisten toisiaan sivuavilla reviireillä. Teos kysyy: Onko merimetso ihmisen laulun arvoinen? Voisiko olla runoja linnusta, joka ei koskaan laulanut? Linnusta, jonka elo joitakin häiritseekin? Millainen olisi tarina merimetsosta, sen satu, joka huomispäivänä kerrottaisiin?

PUHEOHJELMA:

Luento:
Elisa Aaltola: Ihmisen ja eläimen välisestä suhteesta
Ke 24.8. klo 18.30 | vapaa pääsy

Filosofian tohtori Elisa Aaltola on eläin- ja ympäristökysymyksiin sekä moraalipsykologiaan keskittynyt filosofi. Hän työskentelee dosenttina ja tutkijana Turun yliopistossa.

//

Luento
Antti J. Lind: Merimetsot Satakunnassa
La 3.9. klo 14 | vapaa pääsy

BirdLife Suomen ry:n lintuasiantuntija Antti J. Lind kertoo alueen merimetsokannasta.

//

Sana merimetsolle -keskustelutilaisuus
Ke 14.9. klo 18.30 | vapaa pääsy

Keskustelijat ovat eläinten yhteiskunnallisiin asemiin ja kulttuurisiin merkityksiin perehtyneitä asiantuntijoita. Tilaisuuden vetäjä on kirjallisuudentutkija Karoliina Lummaa. Merimetson ja ihmisen yhteinen historia on Suomessa katkonainen ja konfliktien varjostama. Keskustelutilaisuudessa merimetson asemaa pohditaan lajienvälisten suhteiden näkökulmasta. Lähtökohtana on ihmistieteellinen eläintutkimus, joka tarkastelee ihmisten ja eläinten välisiä vuorovaikutussuhteita, niiden historiallista rakentumista ja kulttuurisia ilmentymiä. Tilaisuudessa kysytään, mistä pohjimmiltaan kiistellään, kun kiistellään merimetsoista. Pitäisikö kiistassa kuunnella merimetsoakin, ja miten se tapahtuisi?

//

Chorus sinensis -näyttelyn esittely
La 24.9. klo 13 | vapaa pääsy
Näyttelyn kuraattori Ulla Taipale

Tutustu ohjelmaan: http://www.poriartmuseum.fi/fin/ajankohtaista/index.php?id=1605

Lisätietoja

Tapahtuman tiedot
03.09.2022–03.09.2022
Porin taidemuseo
WWW