JOKI – Jan Eerala, Mollu Heino, Henry Merimaa, Veijo Setälä ja Titta Valla

JOKI – Jan Eerala, Mollu Heino, Henry Merimaa, Veijo Setälä ja Titta Valla

Kulttuurikartoitusten myötä on syntynyt uutta tietoa joen merkityksistä ja jokikansalaisuuden kokemuksista. Näyttely avaa viisi näkökulmaa joen maisema-arvoihin ja maisemansuojeluun sekä tuo tutkimustietoa esille. Näyttelyn taiteilijat Jan Eerala, Mollu Heino, Henry Merimaa, Veijo Setälä ja Titta Valla ovat käsitelleet veteen, jokeen ja Kokemäenjoen maisemiin liittyviä teemoja jo pitkään. Näyttely on yksi uusi säie joen historiassa ja se päivittää taiteen keinoin ekologisia ja kulttuurisia kerrostumia porilaisessa ja satakuntalaisessa ympäristössä.

KOKKELI on Koneen Säätiön rahoittama kaksivuotinen taidetutkimus-hanke, jonka tarkoituksena on kehittää keinoja, joilla asukkaat saadaan mielekkäällä tavalla paremmin osallisiksi kulttuuriympäris-töjen suojeluun, osana asukkaiden toimintaympäristöiden yhteiskehittämistä ja –suunnittelua Sata-kunnan Kokemäenjokilaaksossa

Kulttuurikartoitukset on toteutettu kuudella erilaisella maisema-alueella, jotka edustivat pääosin satakuntalaista maanviljelys-, kylä-, sekä kaupunkien lähimaaseutua. Huomionarvoista on että yhteisön sekä maiseman kulttuurisia piirteitä hallitsee jonkinlainen muutos, joka näkyy mm. asukkaiden ja sitä myöden elämäntapojen vaihtuvuudessa, perinteiden henkiin herättämisen tarpeessa sekä vuoropuhelusta uusien ja väistymässä olevien kulttuuristen piirteiden osalta.
Yhteistyössä Turun yliopisto / Maisematutkimuksen oppiaine.

Avajaiset 07.06. kello 17–19, vapaa pääsy.

Lisätietoja

Tapahtuman tiedot
07.06.2019–11.08.2019
Keskusta, Pori, Porin taidemuseo
Porin taidemuseo