Joulurauhan julistus

Joulurauhan julistus

Tilaisuus alkaa kello 11.45 PTS Puhallinorkesterin esittämillä hartailla joululauluilla.

Ennen joulurauhan julistamista lauletaan, soittokunnan säestämänä, virrestä Jumala ompi linnamme säkeistöt 1 ja 4.

Kellon lyötyä 12 soitetaan fanfaari ja Porin vs. kaupunginjohtaja Lauri Kilkku lukee joulurauhan julistuksen.

Tilaisuuden lopuksi lauletaan soittokunnan säestämänä Maamme-laulu sekä soitetaan Porilaisten marssi,

Porissa joulurauha julistettiin ensimmäisen kerran jo 1700-luvulla. Joulurauhan julistaminen on vanha kaupunkilaistapa, jota alettiin vaalia uudelleen vuonna 1960. Tuolloin Porin Raatihuoneella joulurauhan julistustekstin luki pormestari Väinö Hahta. Tilaisuuden ohjelmaan kuului myös suomalaista marssimusiikkia, jouluvirsi ja Maamme-laulu.

Joulurauhan tekstin on oman ilmoituksensa ja säilyneen perimätiedon mukaan kirjoittanut Satakunnan Museon johtajana toiminut Unto Salo. Tekstin pohjana Salo käytti turkulaisten julistusta, jota hän muokkasi vähemmän rangaistuspainotteiseen muotoon sekä täydensi jouluevankeliumiviittauksilla.

Joulurauhan julistamistilaisuuden järjestää Porin kaupunki. Juhlavan ja hartaan tilaisuuden tarkoituksena on virittää kuulijat joulun juhlaan.

Porin Raatihuoneen edusta suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä tapahtuman ajaksi lauantaina 24.12.2022 kello 11.20–12.20. Hallituskatu on kokonaan suljettuna Selim Palmgreninkadun ja Teatterikadun välistä. Lisäksi Hallituskadun länteen päin kulkeva kaista on suljettuna Antinkadun ja Selim Palmgreninkadun välistä; poikkeuksena kuitenkin se, että tontille ajo sallitaan. Hallituskadulla idästä tuleva liikenne ohjataan Antinkadulle ja lännestä tuleva liikenne etelään Teatterikadulle. Mahdolliset sulkualueella pysäköitynä olevat ajoneuvot pysyvät tapahtuman ajan pysäköitynä.

Ohjelma

kello 11.45
Joululauluja
PTS Puhallinorkesteri

kello 11.58
Virsi: Jumala ompi linnamme, säkeistöt 1 ja 4
PTS Puhallinorkesteri ja yleisö

kello 12.00 Fanfaari
Joulurauhan julistus
Porin vs. kaupunginjohtaja Lauri Kilkku

Maamme
PTS Puhallinorkesteri ja yleisö

Porilaisten marssi
PTS Puhallinorkesteri

Lisätietoja

Tapahtuman tiedot
24.12.2022–24.12.2022
Porin kaupunki
WWW