Lentoon! – Uudenkoiviston koulun oppilastöitä

Lentoon! – Uudenkoiviston koulun oppilastöitä

Uudenkoiviston koulussa on tänä syksynä toiminut valinnaisen kuvataiteen ryhmä, joka koostuu 4.-6. luokan oppilaista. Oppilaita ryhmässä on yhteensä 22.
Syksyn aikana tehdyt kuvataidetyöt ovat liittyneet lentämiseen. Työskentelytapoina ovat olleet piirtäminen, maalaaminen ja kolmiulotteiset rakentelutyöt.

Lisätietoja

Tapahtuman tiedot
01.12.2020–12.12.2020
Lasten ja nuorten osasto
Uudenkoiviston koulun 4.-6. luokkien oppilaat ja opettaja
WWW