Liidossa/Luontotalo Arkki

Liidossa/Luontotalo Arkki

Liidossa – näyttely kertoo liito-oravasta, Euroopan ainoasta liitävästä nisäkkäästä. Suomessa liito-orava on tunnettu laji. Se ei ole enää pelkästään aarniometsälaji, vaan sopiva elinympäristö voi löytyä myös kaupunkimetsistä.

Urbaaneista city-liitureista uutisoidaan ahkerasti, sillä tiukkojen rauhoitusmääräysten sovittaminen rakentamiseen, kaavoitukseen tai kaupunkimetsien hoitoon ei ole helppoa.

Liito-orava esiintyy Euroopan unionissa vain Suomessa ja Virossa. Laji on EU:ssa saanut uhanalaisen lajin luokituksen kannan nopean taantumisen vuoksi. Suurin syy on sopivien elinympäristöjen väheneminen.

Näyttely on Kuopion luonnontieteellisen museon tuottama kiertonäyttely ja osa Liito-orava-LIFE ‒hanketta.

Lisätietoja

Tapahtuman tiedot
09.09.2022–30.04.2023
Luontotalo Arkki
Luontotalo Arkki
WWW