Noormarkun Käsityöt – Norrmark Slöjd | Porin taidemuseo

Noormarkun Käsityöt – Norrmark Slöjd | Porin taidemuseo

Maire Gullichsen (1907–1990) ja Bertel Gardberg (1916–2007) perustivat taideteollisuusyritys Noormarkun Käsityöt vuonna 1961. Maire Gullichsenin tavoitteena oli säilyttää käsityötaitoja kotiseudullaan sekä edistää laadukkaiden taideteollisuustuotteiden valmistusta Suomessa.

Noormarkun Käsitöiden pienesineissä, huonekaluissa, takorautatuotteissa ja kudonnaisissa perinteiset käsityötaidot yhdistyivät moderniin muotoiluun. Yrityksen tunnetuimpia tuotteita ovat Bertel Gardbergin suunnittelemat pienesineet, Nanny Stillin kyntteliköt ja Kristian Gullichsenin Vanikka-huonekalusarja. Anna-Maija Jaatisen pystynaulakko ja Ben af Schulténin syöttötuoli Ben siirtyivät yrityksen toiminnan päätyttyä Artekin tuotevalikoimaan.

Näyttely esittelee Noormarkun Käsitöiden tarinan yrityksen perustamisesta aina sen toiminnan lopettamiseen vuoteen 1976 asti. Näyttelyn yhteydessä julkaistaan aihetta käsittelevä suomen- ja ruotsinkielinen kirja englanninkielisin tiivistelmin. Kirjan toteutus ja näyttelyn taustatutkimus on tehty Svenska Kulturfonden i Björneborgin tuella.

Valokuvat:
Bertel Gardberg: Jääpalakulho, 1961, Hagelstam & CO
Nanny Still: Kynttilänjalka, 1966, Hagelstam & CO

Noormarkun Käsityöt – Norrmark Slöjd
Projektrummet 30.4−29.8.2021

Maire Gullichsen (1907−1990) och Bertel Gardberg (1916−2007) grundade konstindustriföretaget Norrmark Slöjd 1961. Maire Gullichsens mål var att bevara konsthantverkskunnandet på sin hemort Norrmark samt att främja tillverkningen av högklassiga konstindustriprodukter i Finland.

I småslöjdsföremålen, möblerna, smidesjärnprodukterna och textilerna som har producerats av Norrmark Slöjd förenas traditionellt hantverkskunnande med modern formgivning. Till företagets mest kända produkter hör Bertel Gardbergs småslöjdsföremål, Nanny Stills ljusstakar och Kristian Gullichsens möbelserie Vanikka. När företaget upphörde överfördes Anna-Maija Jaatinens fristående klädhängare och Ben af Schulténs barnstol Ben till Arteks produkturval.

Utställningen presenterar Norrmark Slöjd från det att företaget grundades till dess att verksamheten upphörde 1976. I samband med utställningen publiceras en bok om Norrmark Slöjd på finska och svenska med engelska sammanfattningar. Boken och bakgrundsresearchen för utställningen har fått ekonomiskt understöd av Svenska Kulturfonden i Björneborg.

Fotografier:
Bertel Gardberg: Isbox, 1961, Hagelstam & CO
Nanny Still: Ljusstake, 1966, Hagelstam & CO

Lisätietoja

Tapahtuman tiedot
30.04.2021–26.09.2021
Porin taidemuseo
WWW