Raana Lehtinen PAIKKOJA AURINGOSSA | Poriginal galleria

Raana Lehtinen PAIKKOJA AURINGOSSA | Poriginal galleria

Näissä maalauksissa tarkastelen esimerkiksi lapsuutta ja aikuisuutta, läsnäoloa ja vetäytymistä, sekä erilaisia maailmankuvia ja elämänasenteita. Teosten pohjana on oma yli kolmekymmentä vuotta kestänyt taipaleeni ihmisenä, sekä viimeiset kahdeksan ja puoli vuotta, jolloin olen saanut peilata maailmaa myös poikieni silmistä.

Maalaukset ovat saaneet alkunsa todellisissa tilanteissa, joita olen pysähtynyt tarkastelemaan. Niissä esiintyvät henkilöt kuuluvat läheisiini, ja usein tapahtumana on jokin perhepiirimme kokoontuminen. Perheemme keskinäisessä ajanvietossa aika tuntuu pysähtyvän, ja niitä leimaa
erityinen läsnäolon tuntu. Myös maalauksissani eletään hetkessä. Maalaamalla ajankulun voi melkein pysäyttää, ja uppoutua käsillä olevaan tilanteeseen erityisen intensiivisesti. Tällöin saattaa tulla esiin jotakin, joka olisi muutoin jäänyt ajanpyörän jalkoihin.

Maalaan pääosin itse ottamieni valokuvien pohjalta, joiden sisältöä täydennän muistoillani ja havainnoimalla kohteitani suoraan. Yhdistämällä materiaalia useammasta eri lähteestä toisinnan katseen ja ajatusten harhailua. Maalatessani pyrin luomaan eri elementtien välisen vuoropuhelun sopusointuiseksi. Mikään kohta ei toimi erillään, vaan kaikki osaset tekevät kokonaisuuden. Olen
erityisen kiinnostunut figuureiden ja taustan välisestä rajapinnasta. Voisi ajatella, että tämä on se alue, jossa ihminen kohtaa maailman.

Näyttelyn nimi Paikkoja auringossa viittaa sekä ihmisten konkreettiseen sijaintiin aurinkoa kiertävällä Maa-planeetalla, että tietoisuuden tilaan, jossa voi kokea olevansa onnellinen ympäröivistä olosuhteista huolimatta. Vaikka aurinko ei ole näkyvillä yhdessäkään näyttelyn
teoksista, sen valo on aina läsnä väreinä. Teosten taustalla on myös utooppinen ajatus maailmasta, jossa kaikilla on niin hyvä olla, ettei tarvetta riistää toiselta ole. Maalaamalla arkisia hetkiä taianomaisessa valossa, haluan tuoda esiin oman näkemykseni siitä, kuinka jokaisessa sekunnissa on potentiaalia ihmeelle.

Raana Lehtinen on helsinkiläinen taidemaalari, joka on valmistunut Vapaasta Taidekoulusta v. 2019.

Lisätietoja

Tapahtuman tiedot
01.07.2022–18.07.2022
Poriginal galleria, Porin taidemuseo
WWW