TÄYDELLISYYTTÄ ETSIMÄSSÄ | Leena Pukki | Porin taidemuseo

TÄYDELLISYYTTÄ ETSIMÄSSÄ | Leena Pukki | Porin taidemuseo

Leena Pukki
TÄYDELLISYYTTÄ ETSIMÄSSÄ 2017–2019
20.08.2019 – 20.10.2019
RAPPU, Porin taidemuseo

In a Search of Perfection- Täydellisyyttä etsimässä on vaha-animaatio, jonka aiheena ovat kauneuskäsitys ja kehon muokkaus. Teos visualisoin kauneusihannetta plastiikkakirurgien haastatteluiden ja animaation avulla.

”Yritin animaation avulla selvittää, minkälaiset ovat täydelliset kasvot, joihin erilaisia kasvoja vertaillaan. Animaatiota varten olen tehnyt muovailuvahakopion omasta päästäni, jota muovailen plastiikkakirurgien kommenttien mukaisesti.

Animaation ääniraita koostuu otteista neljän plastiikkakirurgin nauhoitetuista haastatteluista. Kysyin heiltä mitä kasvoilleni täytyisi tehdä, jotta ne saisi heidän mielestään paremmin vastaamaan kauneusihannetta. Animaatiossa kuvaan oman pääni muovailuvahakopion muovautumista kauneusihannetta vastaavaksi ääniraidan kommentteja mukaillen.

Usein kauneusihanteesta poikkeavat piirteet koetaan epänormaaleina poikkeavuuksina, joita täytyy korjata. Mitkä piirteet tekevät kasvoista rumat tai kauniit ja mitkä ovat toivottuja, ei-toivottuja tai normaaleja? Mihin pyrimme, kun pyrimme kohti parempaa ulkonäköä? Onko normaalius kauneusihannetta vastaavaa ulkonäköä? Syvänä teemana animaatiossa on naisten esineellistämisen, itsensä esineellistämisen, henkilöbrändäyksen ja äärimmäisen yksilöllisyyden kritiikki.

Teoreettisena lähtökohtana teokselle olen käyttänyt muun muassa kulttuuriantropologi Taina Kinnusen teosta Lihaan leikattu kauneus. Kinnusen tutkimat kauneusleikkauspotilaat mainitsivat tärkeimmäksi motiivikseen leikkaukselle normaalin ulkonäön tavoittelun. He siis kokivat kärsivänsä jostakin epänormaalista ulkonäössään (Kinnunen 2008, 31-33).

Kinnunen toteaa vallitsevan kauneusihanteen olevan yhtä kuin nuoruus, eli siis selvästi vanhuus koettiin epänormaalina. Kinnunen nostaa esille aikakäsityksen muuttumisen: suhde vanhenemiseen eli aikaan sinällään muuttui teollistumisen myötä ja vanhuuteen liittyvä elämänkokemus itseisarvona ja sosiaalisen aseman perustana menetti merkitystään. Vanhenevaa ruumista alettiin sietää yhä huonommin. (Kinnunen 2008, 86-87) Hän mainitsee myös, että esteettisellä kirurgialla on usein tarve häivyttää etniset piirteet (Kinnunen 2008, 3379).”

-Leena Pukki

LÄHTEET:
Kinnunen, Taina 2008. Lihaan leikattu kauneus: Kosmeettisen kirurgian ruumiillistuneet merkitykset. Gaudeamus, Helsinki.

Biografia
Leena Pukki (s.1984) on kuvataiteilija, joka on kiinnostunut kulttuurisista hegemonioista, lajienvälisistä suhteista, historiasta, utopioista, tunteista ja valtasuhteista. Pukin tekniikat vaihtelevat suurikokoisista seinämaalauksista mediataiteeseen ja päälle puettaviin taideteoksiin. Hän työskentelee usein julkisessa tilassa, yhdistellen taidetta myös aktivismiin.
Pukki Suomea Venetsian biennaalissa 2019 edustavan Miracle Workers- kollektiivin jäsen sekä Route Couture- taiteilijaryhmän jäsen. Venetsian biennaalin lisäksi hänen teoksiaan on esitelty esimerkiksi Nuoret 2019- näyttelyssä Helsingin Taidehallissa, MUU- galleriassa ja Galleria Huudossa Helsingissä sekä Suomen käsityön museon galleriassa Jyväskylässä. Pukin seinämaalauksia voi nähdä muun muassa Malminkartanon asemalla Helsingissä, Art Villa Garikulassa Georgiassa sekä Kempeleen kevyenliikenteenväylä baanan varrella.
Pukki valmistui Aalto-yliopiston Kuvataiteiden maisteriohjelmasta vuonna 2015 ja Lahden Taideinstituutista vuonna 2007. Taiteilija asuu ja työskentelee Helsingissä.

Lisätietoja:
www.leenapukki.com
https://www.instagram.com/leenapukki/
http://routecouture.org

Lisätietoja

Tapahtuman tiedot
20.08.2019–20.10.2019
Keskusta, Pori, Porin taidemuseo
Porin taidemuseo