Yyteri i Pori är Finlands första resmål som har beviljats Green Key-certifikat. Green Key är ett av världens ledande miljömärken inom turism.

ANSVARSFULL TURISM I YYTERI

Yyteri är ett unikt resmål som bjuder på solbad och strandhäng på Natura-skyddade dyner. En unik miljö och utmärkta tjänster erbjuder aktiviteter under hela året. Yyteri är omfattande och varierande, men en sak förenar alla besökare – i Yyteri finner du din natur

Yyteris strand och område är skyddat och med det beslutet nås Natura 2000-nätverkets skyddsmål. Området måste skyddas för att naturens mångfald och skönhet ska bevaras. Genom skydd tryggar man att biotoperna på området och de djurarter som lever där bevaras. Yyteris stränder är Södra Finlands mest omfattande enhetliga och aktiva dynområde som lever och förändras hela tiden och samtidigt ett av de mest betydande skyddsobjekten för hotade dynbiotoper i Finland.

Yyteri utvecklas utifrån grundvalen: naturen, stranden, renligheten och tryggheten. En viktig tyngdpunkt inom utvecklingsarbetet är främjandet av ansvarsfull turism i Yyteri. Allt utvecklingsarbete som berör Yyteri utförs hållbart och genom ansvarsfulla åtgärder.

Yyteri har som det första resmålet i Finland beviljats miljöcertifikatet Green Key. Yyteri främjar och skapar för sin del en hållbarare turism i Finland.

Rantavehnä

TA HAND OM DE KÄNSLIGA DYNERNA TILLSAMMANS MED OSS

Yyteris stränder är Södra Finlands mest omfattande enhetliga och aktiva dynområde som lever och förändras hela tiden. Yyteri är också ett av de mest betydande skyddsobjekten för hotade dynbiotoper i Finland. Kustdynerna skulle inte finnas om inte växterna band sanden som blåser i vinden. För att den ömtåliga miljön ska bevaras är det också av största vikt att man vandrar på Yyteris strandområde utan att skada strandrågen och de övriga växterna. Vi ska alltså se till att dynerna även är till glädje för kommande generationer!

DU RÖR DIG VÄL INTE PÅ DYNERNA OCH TRAMPAR NER RÅGEN!

Kustdyner är en ömtålig biotop. Du värnar väl om att de bevaras även i framtiden och använder landgångarna och den öppna strandterassen för att ta dig fram.

VI NJUTER AV YYTERI TILLSAMMANS!

Kom ihåg dessa när du rör dig i Yyteri!

 • Skada inte växtligheten på Yyteris dyner eller i det övriga området.
 • Skada inte djur eller deras bon.
 • Öppen eld, camping eller annat lägerliv är förbjudet. I Yyteri finns ett separat campingområde och utmarkerade eldstäder.
 • Det är förbjudet att köra motorfordon och rida. Du får cykla längs strandlinjen och utmarkerade leder. Inte på andra ställen på sanden.
 • Det är förbjudet att röra sig på Munakari och näset som leder dit under perioden 1.4–31.7.
 • Paddla hellre sup och surfa eller till exempel segla än att du kör motorbåt. Det är förbjudet att köra båt 250 meter från stranden.
 • Yyteris badstrand är ett hundfritt område. Ta med dina fyrfotade vänner till hundarnas egen strand (Merisatamatie 13).

Håll Yyteri rent – avfall och återvinning

 • Lämna inte matsäckens förpackningarna ur matsäcken eller annat skräp på stranden, utan släng det i en skräpkorg. Minimera också mängden matrester.
 • Städa upp efter dig själv när du ätit din matsäck och håll dig till stigen så bevaras naturvärdena längs vandringslederna.
 • Minska avfallet, återvinn och sortera. Sopkärlen finns vid Yyteritorgetamt på stranden i närheten av toaletterna. Där kan du sortera glas-, metall-, papper- och kartongavfall.
 • Bränn inte avfall i eldstäderna. Även rent papper hör till återvinningen.

 

 

YYTERI UTVECKLAS HÅLLBART

Yyteris natur är lockande på ett unikt sätt. I Yyteri, Bottenhavets nationalpark och Natura-statusen förenas turistattraktionerna som har fått ett uppsving: ren natur, strand, trygghet samt hållbar utveckling. Dessa attraktioner respekteras vid all utveckling i Yyteri och områdets grundläggande element beaktas: sanden, havet  och tallskogen.

Yyteri utvecklas i nära samarbete med myndigheterna, lokala aktörer och invånarna. I Yyteri påvisas ett starkt socialt ansvarstagande till exempel genom att det anställs unga inom strandens rengörings- och städtjänster. Områdets invånare och användare involveras när det gäller att ta hand om miljön bland annat med olika talkon. Inom samarbetet med intressentgrupper utförs konkreta skydds- och rengöringsarbeten. Även stadsbor involveras i planeringen av Yyteris framtid.

Yyteri stödjer också ekologisk rörlighet på området. På området finns bland annat företag som hyr ut terräng- och fatbikecyklar. Tillgängligheten i Yyteri  utvecklas kontinuerligt: under sommaren nås Yyteri lätt med kollektiva trafikmedel med hjälp av extra skräddarsydda bussturer enligt tidtabellen för tågen som anländer till och avgår från Björneborg.

Bevarandet av dynerna tryggas genom att besökare änvisas till att använda landgångarna och den öppna strandterassen för att röra sig på stranden. En del av landgångarna är gjorda av återvinningsmaterial. Områdets olika guidningsskyltar innehåller mycket information om områdets natur, rörligheten på området och minskande av avfall. Bevarandet av dynnaturen och betonandet av områdets unika biota framhävs även i dessa anvisningar. Även avfallshantering och elektrifiering på området till exempel med solpaneler har uppmärksammats. I byggverksamheten  i Yyteri observeras hållbar utveckling i alla materialval. Även Yyteris reklamprodukter är ansvarsfullt utvalda.

Turisterna uppskattar allt mer större ansvarsfullhet och detta är också Yyteris strategiska attraktion. Yyteri utvecklas för turisternas skull med tanke på naturvärdena och en hållbar framtid med bevarandet av strandens autenticitet och renhet för kommande generationer som mål.