Yyteri i Björneborg är den första stranddestinationen i Finland som tilldelats certifikatet Blue Flag. Blue Flag är en av världens mest erkända miljöcertifieringar för operatörer av stränder, småbåtshamnar och ansvarsfull båtturism.

Ansvarsfull turism i Yyteri

Yyteri är ett unikt resmål som bjuder på solbad och strandhäng på Natura-skyddade dyner. En unik miljö och utmärkta tjänster erbjuder aktiviteter under hela året. Yyteri är omfattande och varierande, men en sak förenar alla besökare – i Yyteri finner du din natur.

Yyteris strand och område är skyddat och genom det beslutet genomförs Natura 2000-nätverkets skyddsmål. Området måste skyddas för att naturens mångfald och skönhet ska bevaras. Genom skydd tryggar man att biotoperna på området och de djurarter som lever där bevaras. Stränderna i Yyteri är Södra Finlands mest omfattande enhetliga och aktiva dynområde som lever och förändras hela tiden och samtidigt ett av de mest betydande skyddsobjekten för hotade dynbiotoper i Finland.

Yyteri utvecklas utifrån grundvalen: naturen, stranden, renlighet och trygghet. En viktig tyngdpunkt inom utvecklingsarbetet är främjandet av ansvarsfull turism i Yyteri. Allt utvecklingsarbete som berör Yyteri utförs hållbart och genom ansvarsfulla åtgärder.

Yyteri-stranden är den första stranden i Finland som fick det prestigefyllda certifikatet Blue Flag i kategorin stränder den 27.4.2022. För att få certifikatet måste deltagaren uppfylla och upprätthålla strikta kriterier som gäller miljö, säkerhet och tillgänglighet. Blue Flag är en av världens mest kända miljöcertifieringar för aktörer inom strand-, småbåts- och ansvarsfull båtturism. Yyteri strand var pilotplats för Finlands första strand med blå flagg. Yyteri främjar och skapar för sin del en hållbarare turism i Finland.

Rantavehnä

Ta hand on de känsliga dynerna tillsammans med oss

Yyteris stränder är Södra Finlands mest omfattande enhetliga och aktiva dynområde som lever och förändras hela tiden. Yyteri är också ett av de mest betydande skyddsobjekten för hotade dynbiotoper i Finland. Kustdynerna skulle inte finnas om inte växterna band sanden som blåser i vinden. För att den ömtåliga miljön ska bevaras är det också av största vikt att man vandrar på Yyteris strandområde utan att skada strandrågen och de övriga växterna. Vi ska alltså se till att dynerna även är till glädje för kommande generationer!

Dynerna är också en del av miljöundervisningen i skolorna. Varje år deltar skolklasser i restaureringen av Yyteris strand och sanddyner genom att plantera strandgräs och samla in alger som spolats upp på sandstranden.

Du rör dig väl inte på dynerna och trampar ner strandrågen!

Kustdyner är en ömtålig biotop. Du värnar väl om att de bevaras även i framtiden och använder landgångarna och den öppna strandterassen för att ta dig fram.

Låt oss njuta av Yyteri tillsammans!

Kom ihåg följande när du rör dig i Yyteri!

 • Skada inte växtligheten på Yyteris dyner eller i det övriga området. Trampa inte på sanddynerna och cykla inte på dem.
 • Gå längs markerade vandringsleder, spångar och vid strandkanten.
 • Skada inte djur eller deras bon.
 • Öppen eld, camping eller annat lägerliv är förbjudet. I Yyteri finns ett separat campingområde och utmarkerade eldstäder. Kom ihåg att beakta skogs- och gräsbrandvarningar.
 • Det är förbjudet att köra motorfordon och rida. Du får cykla längs strandlinjen och utmarkerade leder. Inte på andra ställen på sanden.
 • Det är förbjudet att röra sig på Äggrundet och näset som leder dit under perioden 4–31.7.
 • Paddla hellre sup och surfa eller till exempel segla än att köra motorbåt. Det är förbjudet att köra båt 250 meter från stranden.
 • Yyteris badstrand är ett hundfritt område. Ta med dina fyrfotade vänner till hundarnas egen strand (Merisatamatie 13).

Håll Ytterö rent – avfall och återvinning

 • Lämna inte matförpackningar eller annat skräp på stranden, utan släng dem i en skräpkorg. Minimera också mängden matrester.
 • Städa upp efter dig själv när du ätit din matsäck och håll dig till stigen så bevaras naturvärdena längs vandringslederna.
 • Minska avfallet, återvinn och sortera. Sopkärlen finns vid den öppna platsen Yyterin aukio samt på stranden i närheten av toaletterna. Där kan du sortera glas-, metall-, papper- och kartongavfall.
 • Bränn inte avfall i eldstäderna. Även rent papper hör till återvinningen.

 

 

Yyteri utvecklas hållbart

Yyteris natur är lockande på ett unikt sätt. I Yyteri, Bottenhavets nationalpark och Natura-statusen förenas turistattraktionerna som har fått ett uppsving: ren natur, strand, trygghet samt hållbar utveckling. Dessa attraktioner respekteras vid all utveckling i Yyteri och områdets grundläggande element beaktas: sanden, havet och tallskogen.

Yyteri utvecklas i nära samarbete med myndigheterna, lokala aktörer och invånarna. I Yyteri påvisas ett starkt socialt ansvarstagande till exempel genom att det anställs unga inom strandens rengörings- och städtjänster. Områdets invånare och användare involveras när det gäller att ta hand om miljön bland annat med olika talkon. Inom samarbetet med intressentgrupper utförs konkreta skydds- och rengöringsarbeten. Även stadsbor involveras i planeringen av Yyteris framtid.

Yyteri stödjer också ekologisk rörlighet på området. På området finns bland annat företag som hyr ut terräng- och fatbikecyklar. Tillgängligheten i Yyteri utvecklas kontinuerligt: under sommaren nås Yyteri lätt med kollektiva trafikmedel med hjälp av extra skräddarsydda bussturer enligt tidtabellen för tågen som anländer till och avgår från Björneborg.

Bevarandet av dynerna tryggas genom att besökare hänvisas till att använda landgångarna och den öppna strandterassen när de rör sig på stranden. En del av landgångarna är gjorda av återvinningsmaterial. Områdets olika guidningsskyltar innehåller mycket information om områdets natur, rörligheten på området och minskande av avfall. Bevarandet av dynnaturen och betonandet av områdets unika biota framhävs även i dessa anvisningar. Även avfallshantering och elektrifiering på området till exempel med solpaneler har uppmärksammats. I byggverksamheten i Yyteri observeras hållbar utveckling i alla materialval. Även Yyteris reklamprodukter är ansvarsfullt utvalda.

Turisterna uppskattar allt mer större ansvarsfullhet och detta är också Yyteris strategiska dragningskraft. Yyteri utvecklas för turisternas skull med tanke på naturvärden och en hållbar framtid med bevarandet av strandens autenticitet och renhet för kommande generationer som mål.