Lägereldplats med utsikt över havet

I Yyteri finns nu en lägereldplats med fantastisk havsutsikt. Den finns vid Munakari, på Yyteri strands sida.

Lägereldplatsen är låst när den inte får användas, till exempel på grund rådande gräs- eller skogsbrandsvarning. Dessutom är det viktigt att endast använda ved som har förts till lägereldplatsen eller som man har tagit med sig själv. Naturen får inte skadas och man får inte ta ved till lägerelden från naturen.

Lägereldplatsen är på ett värdefullt område och det är mycket viktigt för dess underhåll att användarna följer anvisningarna noggrant.

Kontakt
,