Golden Field

Maisemaa Yyterin linturannan kulkureitiltä