Yyterissä pyöräily on sallittu:

  • Metsän poluilla ja reiteillä. Reiteiltä ei tule poiketa. Myös Santojen lenkkiä saa pyöräillä. 
  • Lupa poiketa rauhoitusmääräyksistä (katso kartta) on saatu pyöräilylle Yyterin rantaviivalla (surf rannan pysäköintialue – Munakarin säikkä) vesirajan tuntumassa. Vesirajasta voi poistua viittä eri liittymää, mutta lankongeilla pyörä on talutettava. Poikkeuslupa koskee myös Keisaripankin aluetta (Huikeen ja Meriravintolan välinen polkureitti dyynien yläosassa).  
  • Ranta-alueelta pääsee poistumaan sekä sinne pääsee viiden liittymän kautta. Liittymät ovat Surf-rannan pysäköintialue, Yyterin Virkistyshotelli, päälankonki, Yyteri Beachin alue ja Munakari.  
  • Kesäaikana pyörää talutetaan myös vesirajassa, jossa liikkuu uimareita ja lapsia. Pyöräilijä väistää aina muita ulkoilijoita.

Pyöräily on kielletty: 

  • Dyynialueella ja muualla hiekalla.  
  • Rantavehnien yli. 
  • Rannalle johtavilla lankongeilla ja kulkusilloilla, joilla pyörää tulee aina taluttaa. 

Katso karttakuva rauhoitetusta alueesta.

 

Pyöräile fiksusti luonnossa

Perinteisten jokamiehenoikeuksien ansiosta meillä on loistavat mahdollisuudet kulkea kauniissa luonnossamme. Liikkuminen pyörällä on sallittu luonnossa muualla kuin pihamaalla sekä muilla kuin sellaisilla alueilla, jotka voivat vahingoittua kulkemisesta.  
 
Yyterin santojen avoin dyynialue on Etelä-Suomen laajin ja yhä aktiivinen yhtenäinen dyynialue ja näin ollen yksi merkittävimmistä uhanalaisten dyyniluontotyyppien suojelukohteista Suomessa. Alue on osa Natura 2000 verkostoa ja osin myös rauhoitettu luonnonsuojelualue, missä jokamiehenoikeuksia on arvokkaan luonnon suojelemiseksi rajoitettu rauhoitusmääräyksin. Lintujen pesintää eikä eläimiä saa häiritä.  

 

Poikkeuslupa määräajaksi

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut Porin kaupungille määräaikaisen kahden vuoden luvan maastopyöräilyyn Yyterissä tietyillä ehdoilla ja tietyin rajoituksin. Määräaikainen lupa voidaan peruuttaa, jos Yyterissä pyöräillään määrättyjen reittien ulkopuolella. 

Pyöräilethän vastuullisesti, jotta Yyterin upea dyynialue säilyy myös jälkipolvien ihailtavana.Kiitos!